Roser Ribosa

Roser Ribosa NogueLa Dra Roser Ribosa i Nogué es va llicenciar en Medicina a la Univeristat de Barcelona l’any 2005 i es va especialitzar en Neurologia a l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona). Les seves principals àrees d’interès són les malalties neurodegeneratives, especialment la malaltia de Parkinson i la malaltia d’Alzheimer. De 2010 a 2014 va treballar a la Unitat de Trastorns del Moviment de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Des de gener de 2015 treballa a la Unitat de Memòria del mateix centre com a sub-investigadora i coordinadora d’assajos clínics. Les seves principals tasques són la informació, avaluació i maneig dels pacients amb problemes de memòria que poden ser candidats a aquests estudis.