Cohort SPIN

Sant Pau Initiative on Neurodegeneration

1. Què és la cohort SPIN?

La cohort SPIN (Sant Pau Initiative on Neurodegeneration) té com a objectiu aprofundir en el coneixement de les malalties neurodegeneratives com la malaltia d’Alzheimer, la demència amb cossos de Lewy o la degeneració lobular frontotemporal, a través de l’estudi de marcadors bioquímics i de neuroimatge (també anomenats biomarcadors). Per això sol·licitem la col·laboració de pacients i de persones voluntàries sanes a qui fem diverses proves neuropsicològiques, analítiques i d’imatge.

Les visites de seguiment estan planificades amb una freqüència anual, i algunes de les proves podran repetir-se opcionalment en diferents moments del seguiment (veure esquema). Aquesta informació està ajudant a entendre com es relacionen entre ells els biomarcadors i el rendiment de la memòria i com aquests canvien en el temps.

Cohort SPIN - Hospital Sant Pau - Barcelona Alzheimer

2. Quins tests són necessaris?

Les següents PROVES INICIALS són necessàries per tots els participants:

 • Test neuropsicològic: 60-90 minuts

  • Aquesta evaluació està formada per una sèrie de proves orals i escrites que estan dissenyades per avaluar la memòria, el llenguatge, l’orientació visuoespacial i altres habilitats cognitives. Adicionalment s’entregaran alguns qüestionaris sobre la memòria actual i en el passat i sobre les activitats de la vida diària que hauran de ser completats pel participant i per un acompanyant o familiar.

 • Obtenció de mostres biològiques: 90-120 minuts

  • Punció lumbar per obtenció de LCR: El líquid cefaloraquidi (o LCR) està en contacte directe amb el sistema nerviós central. A través d’una punció lumbar podem extraure una mostra de LCR per analitzar-lo. La punció lumbar és un procediment habitual a neurologia, i a la nostra Unitat de Memòria sempre és portat a terme per neuròlegs/neuròlogues amb experiència en aquesta tècnica. El procediment es completa en aproximadament 20 minuts i a continuació s’extrau una mostra de sang. Després de la prova es requereix un repòs de 30-45 minuts.

  • Extracció de sang: A través d’una extracció de sang podem obtenir mostres de plasma i sèrum. Amb una mostra de sang també podem analitzar informació genètica.

 • RM cerebral: 45-60 minuts

  • la ressonància magnètica (RM) és una tècnica d’imatge que no fa servir radiacions ionitzants i que ens permet obtenir una representació molt acurada de l’estructura del cervell. És una prova molt habitual en neurologia.

A un subgrup de participants s’oferirà la realització d’una o més de les següents proves adicionals:

 • Test neuropsicològic complementari: 45-60 minuts

  • Tests orals i escrits adicionals no inclosos en l’avaluació bàsica.

 • Tomografia per emissió de positrons (fluorodeoxiglucosa): 90-120 minuts

  • Tècnica d’imatge que permet visualitzar l’activitat metabòlica en diferents regions del cervell.

 • Tomografia per emissió de positrons (PET amiloide): 90-120 minuts

  • Tècnica d’imatge que permet visualitzar el dipòsit d’amiloïde en diferents regions del cervell.

3. Què hem après gràcies a la cohort SPIN?

Consulta en aquest enllaç el resum de publicacions i comunicacions científiques reportades gràcies als més de 750 participants de la cohort SPIN fins al moment (actualitzat juliol 2020).

4. Puc participar-hi?

La incorporació de nous participants a la cohort SPIN està oberta. Si vols participar a la cohort SPIN o en vols més informació fes clic aquí.