Oriol Dols

Oriol Dols IcardoEl Dr. Oriol Dols-Icardo es va llicenciar en Biologia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El 2016, va obtenir el doctorat en Biomedicina centrat en l’estudi dels factors genetics en el contínuum de la demència frontotemporal i l’esclerosi lateral amiotròfica a la UPF. El Dr. Dols-Icardo ha realitzat una estada de nou mesos al Mass General Institute for Neurodegenerative diseases/Harvard Medical School (Boston, Massachusetts, USA) i una altra de tres mesos al Department of Genome Sciences de la University of Washington (Seattle, Washington, USA). El seu principal objectiu és estudiar, mitjançant tecnologies de seqüenciació massiva i eines bioinformàtiques, les causes genètiques de la demència frontotemporal i l’esclerosi lateral amiotròfica, com també d’altres malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

Researchgate