Lidia García - Sant Pau Memory Unit - Alzheimer Research - Barcelona

Lidia García Losada

Lidia García LosadaInfermera d’Assajos clínics de l’Unitat de Memòria

Lidia García va obtenir la Diplomatura en Infermeria per l’Universitat de Barcelona (Campus Bellvitge) al 2012. Durant els seus anys de carrera va treballar com a Tècnic de Laboratori de Diagnòstic Clínic en diferents serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge, on va adquirir experiència en manipulació i processament de mostres biològiques. Després de treballar com infermera en l’Unitat de Cures Intensives del mateix centre, es va especialitzar en la coordinació d’assajos clínics en l’àmbit hospitalari i en una empresa d’investigació clínica privada (CRO). Des de el 2016, la Lidia García exerceix la funció d’infermera d’assajos clínics a l’Unitat de Memòria assegurant la rigorositat dels assajos i fent d’enllaç entre pacients, promotors i resta de l’equip investigador.