Juan Fortea

Juan Fortea OrmaecheaEl Dr. Juan Fortea és un neuròleg especialitzat en el camp de les malalties neurodegeneratives, tant a nivell clínic com en la investigació. El doctorat del Dr. Fortea es va centrar en l’ estudi de la malaltia d’ Alzheimer (MA) preclínica, tant l’ esporàdica com la genèticament determinada. És l´investigador principal de varis projectes clínics que han produït moltes publicacions d’ alt impacte. Lidera el laboratori de neuroimatge de la unitat de memòria. Així mateix es el coordinador de la Unitat Alzheimer Down. Aquesta unitat ha desenvolupat un pla pioner a nivell mundial pel cribratge poblacional de la MA en els adults amb síndrome de Down (SD) de Catalunya. Dins d’ aquest pla s’ emmarca un programa de biomarcadors per investigar la fisiopatologia de la MA en el SD. Aquesta unitat avalua una de las cohorts més grans del món de persones amb SD. Resumint, el Dr. Fortea te una gran formació i experiència en el camp de las demències i la neurologia cognitiva.