Juan Fortea

Juan Fortea OrmaecheaEl Dr. Juan Fortea, director de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, és un neuròleg especialitzat en el camp de les malalties neurodegeneratives, tant en l’àmbit clínic com en la investigació. El doctorat del Dr. Fortea es va centrar en l’estudi de la malaltia d’Alzheimer (MA) preclínica, tant l’esporàdica com la genèticament determinada. És l’investigador principal de diversos projectes clínics que han produït moltes publicacions d’alt impacte. Així mateix, és el coordinador de la Unitat Alzheimer Down. Aquesta unitat ha desenvolupat un pla pioner a escala mundial pel cribratge poblacional de la MA en els adults amb síndrome de Down (SD) de Catalunya. Dins d’aquest pla s’emmarca un programa de biomarcadors per investigar la fisiopatologia de la MA en el SD. Aquesta unitat avalua una de les cohorts més grans del món de persones amb SD. Resumint, el Dr. Fortea té una gran formació i experiència en el camp de les demències i la neurologia cognitiva.

Consulta les seves publicacions aquí.