Eduard Vilaplana

L’Eduard Vilaplana va obtenir l’Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya el 2012, amb l’especialitat de processat de senyal i comunicacions. Després d’una estància de 6 mesos a Suïssa a l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne treballant amb patrons de classificació per subjectes amb deteriorament cognitiu lleu es va incorporar a la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). El 2013 va obtenir el màster en Neurociències de la Universitat de Barcelona, i el 2017 va completar la seva tesi doctoral en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona, enfocada en l’estudi de la malaltia d’Alzheimer preclínica utilitzant marcadors d’imatge i marcadors bioquímics en líquid cefaloraquidi. Els seus principals interessos científics es centren en les tècniques d’imatge i la seva integració amb els marcadors bioquímics per l’estudi de les malalties neurodegeneratives.

Orcid