Alberto Lleó Bisa

Alberto Lleó

El Dr. Alberto Lleó és director de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Després de llicenciar-se en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona, va completar la seva especialització en Neurologia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau l’any 2000. Dos anys més tard, va obtenir el seu doctorat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Va continuar la seva formació amb una estada clínica i de recerca bàsica centrada en els trastorns de la memòria i del moviment al Massachusetts General Hospital, Boston (2002-2004), on va combinar les tasques clíniques amb projectes de recerca.

Durant la seva trajectòria professional, el Dr. Alberto Lleó ha combinat les tasques assistencials amb projectes de recerca traslacional en el camp de les demències, i concretament en els seus aspectes mol·leculars i el desenvolupament de biomarcadors. Entre les seves principals contribucions, destaquen el descubriment de noves alteracions genètiques a la malaltia d’Alzheimer, l’estudi del funcionament del complex gamma-secretasa i l’avaluació de nous marcadors bioquímics a la malaltia d’Alzheimer i la demència frontotemporal.

Avui, el Dr. Alberto Lleó dirigeix un grup traslacional, lidera diversos projectes finançats per agències públiques i privades i manté col·laboracions estables amb nombrosos grups nacionals i internacionals. A més, és coordinador del programa Alzheimer de CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en Red en enfermedades neurodegenerativas). És autor de més de 20 capítols de llibre i de més de 150 publicacions en revistes internacionals i els seus treballs han estat premiats per la Societat Espanyola de Neurologia.

Publicacions més recents

 1. Has the time arrived for cerebrospinal fluid biomarkers in psychiatric disorders?. Lleó, A, Parnetti, L, Belbin, O et al. Clin. Chim. Acta 2019
  PMID:30682327

 2. Plasma Protein Biomarkers for the Prediction of CSF Amyloid and Tau and [18F]-Flutemetamol PET Scan Result. Westwood, S, Baird, AL, Hye, A et al. Front Aging Neurosci 2018
  PMID:30618716

 3. Changes in synaptic proteins precede neurodegeneration markers in preclinical Alzheimer's disease cerebrospinal fluid. Lleó, A, Núñez-Llaves, R, Alcolea, D et al. Mol. Cell Proteomics 2019
  PMID:30606734

 4. Decreased circulating ErbB4 ectodomain fragments as a read-out of impaired signaling function in amyotrophic lateral sclerosis. Lopez-Font, I, Sogorb-Esteve, A, Javier-Torrent, M et al. Neurobiol. Dis. 2019
  PMID:30594809

 5. HTT gene intermediate alleles in neurodegeneration: evidence for association with Alzheimer's disease. Menéndez-González, M, Clarimón, J, Rosas-Allende, I et al. Neurobiol. Aging 2018
  PMID:30583877

 6. Impact of CSF storage volume on the analysis of Alzheimer's disease biomarkers on an automated platform. Delaby, C, Muñoz, L, Torres, S et al. Clin. Chim. Acta 2019
  PMID:30579960

 7. LRP10 in α-synucleinopathies. Guerreiro, R, Orme, T, Neto, JL et al. Lancet Neurol 2018
  PMID:30507384

 8. Identification of evolutionarily conserved gene networks mediating neurodegenerative dementia. Swarup, V, Hinz, FI, Rexach, JE et al. Nat. Med. 2019
  PMID:30510257

 9. A comprehensive screening of copy number variability in dementia with Lewy bodies. Kun-Rodrigues, C, Orme, T, Carmona, S et al. Neurobiol. Aging 2019
  PMID:30448004

 10. Obesity and Alzheimer's disease, does the obesity paradox really exist? A magnetic resonance imaging study. Pegueroles, J, Jiménez, A, Vilaplana, E et al. Oncotarget 2018
  PMID:30410669

 11. Prevalence of Sleep Disorders in Adults With Down Syndrome: A Comparative Study of Self-Reported, Actigraphic, and Polysomnographic Findings. Giménez, S, Videla, L, Romero, S et al. J Clin Sleep Med 2018
  PMID:30353801

 12. Quantitative Genetics Validates Previous Genetic Variants and Identifies Novel Genetic Players Influencing Alzheimer's Disease Cerebrospinal Fluid Biomarkers. Ramos de Matos, M, Ferreira, C, Herukka, SK et al. J. Alzheimers Dis. 2018
  PMID:30320580

 13. Elevated YKL-40 and low sAPPβ:YKL-40 ratio in antemortem cerebrospinal fluid of patients with pathologically confirmed FTLD. Alcolea, D, Irwin, DJ, Illán-Gala, I et al. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2019
  PMID:30297518

 14. CSF sAPPβ, YKL-40, and NfL along the ALS-FTD spectrum. Illán-Gala, I, Alcolea, D, Montal, V et al. Neurology 2018
  PMID:30291183

 15. Prevalence of amyloid-β pathology in distinct variants of primary progressive aphasia. Bergeron, D, Gorno-Tempini, ML, Rabinovici, GD et al. Ann. Neurol. 2018
  PMID:30255971

Search PubMed