Alberto Lleó Bisa

Alberto Lleó

El Dr. Alberto Lleó és director de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Després de llicenciar-se en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona, va completar la seva especialització en Neurologia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau l’any 2000. Dos anys més tard, va obtenir el seu doctorat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Va continuar la seva formació amb una estada clínica i de recerca bàsica centrada en els trastorns de la memòria i del moviment al Massachusetts General Hospital, Boston (2002-2004), on va combinar les tasques clíniques amb projectes de recerca.

Durant la seva trajectòria professional, el Dr. Alberto Lleó ha combinat les tasques assistencials amb projectes de recerca traslacional en el camp de les demències, i concretament en els seus aspectes mol·leculars i el desenvolupament de biomarcadors. Entre les seves principals contribucions, destaquen el descubriment de noves alteracions genètiques a la malaltia d’Alzheimer, l’estudi del funcionament del complex gamma-secretasa i l’avaluació de nous marcadors bioquímics a la malaltia d’Alzheimer i la demència frontotemporal.

Avui, el Dr. Alberto Lleó dirigeix un grup traslacional, lidera diversos projectes finançats per agències públiques i privades i manté col·laboracions estables amb nombrosos grups nacionals i internacionals. A més, és coordinador del programa Alzheimer de CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en Red en enfermedades neurodegenerativas). És autor de més de 20 capítols de llibre i de més de 150 publicacions en revistes internacionals i els seus treballs han estat premiats per la Societat Espanyola de Neurologia.

Publicacions més recents

 1. Shewanella algae and Vibrio spp. strains isolated in Italian aquaculture farms are reservoirs of antibiotic resistant genes that might constitute a risk for human health. Zago, V, Veschetti, L, Patuzzo, C et al. Mar. Pollut. Bull. 2020
  PMID:32174504

 2. Downregulation of miR-335-5P in Amyotrophic Lateral Sclerosis Can Contribute to Neuronal Mitochondrial Dysfunction and Apoptosis. De Luna, N, Turon-Sans, J, Cortes-Vicente, E et al. Sci Rep 2020
  PMID:32152380

 3. The Added Value of Tau-PET in the Assessment of Progressive Supranuclear Palsy. López-Mora, DA, Fernández León, A, Lleó, A et al. Clin Nucl Med 2020
  PMID:32149810

 4. Impact of RAS mutations on the immune infiltrate of colorectal liver metastases: A preliminary study. Polidoro, MA, Milana, F, Soldani, C et al. J. Leukoc. Biol. 2020
  PMID:32108374

 5. Postsustained Virological Response Management in Hepatitis C Patients. Masetti, C, Lleo, A, Colombo, M et al. Semin. Liver Dis. 2020
  PMID:32107758

 6. Goals of Treatment for Improved Survival in Primary Biliary Cholangitis: Treatment Target Should Be Bilirubin Within the Normal Range and Normalization of Alkaline Phosphatase. Murillo Perez, CF, Harms, MH, Lindor, KD et al. Am. J. Gastroenterol. 2020
  PMID:32079858

 7. Surgical Treatment of Hepatocholangiocarcinoma: A Systematic Review. Gentile, D, Donadon, M, Lleo, A et al. Liver Cancer 2020
  PMID:32071906

 8. Validation of Plasma Proteomic Biomarkers Relating to Brain Amyloid Burden in the EMIF-Alzheimer's Disease Multimodal Biomarker Discovery Cohort. Westwood, S, Baird, AL, Anand, SN et al. J. Alzheimers Dis. 2020
  PMID:31985466

 9. Hypermutation as an Evolutionary Mechanism for Achromobacter xylosoxidans in Cystic Fibrosis Lung Infection. Veschetti, L, Sandri, A, Johansen, HK et al. Pathogens 2020
  PMID:31973169

 10. CCL23: A Chemokine Associated with Progression from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer's Disease. Faura, J, Bustamante, A, Penalba, A et al. J. Alzheimers Dis. 2020
  PMID:31958084

 11. Correction to: A nonsynonymous mutation in PLCG2 reduces the risk of Alzheimer's disease, dementia with Lewy bodies and frontotemporal dementia, and increases the likelihood of longevity. van der Lee, SJ, Conway, OJ, Jansen, I et al. Acta Neuropathol. 2020
  PMID:31955222

 12. A metabolite-based machine learning approach to diagnose Alzheimer-type dementia in blood: Results from the European Medical Information Framework for Alzheimer disease biomarker discovery cohort. Stamate, D, Kim, M, Proitsi, P et al. Alzheimers Dement (N Y) 2019
  PMID:31890857

 13. Reply to Letter to the Editor (HEP-19-1897). Arase, Y, Kagawa, T, Tanaka, A et al. Hepatology 2019
  PMID:31863598

 14. Letter to the Editor: might denosumab fit in PBC treatment?. Lleo, A, Ma, X, Gershwin, ME et al. Hepatology 2019
  PMID:31863485

 15. Mediterranean Diet and NAFLD: What We Know and Questions That Still Need to Be Answered. Plaz Torres, MC, Aghemo, A, Lleo, A et al. Nutrients 2019
  PMID:31817398

Search PubMed