Voluntaris

Volunteer - Sant Pau Memory Unit - Alzheimer Research - Barcelona

Com puc col·laborar? 1.Participa com a voluntari/voluntària a la cohort SPIN A la cohort SPIN (Sant Pau Initiative on Neurodegeneration) és imprescindible la participació de persones sanes per poder comparar els resultats amb la resta de grups clínics. Als voluntaris se’ls realitzen proves cognitives (neuropsicològiques), analítiques i de neuroimatge. Pots trobar més informació sobre la … Read more

Teràpies avançades

La Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau té un grup específicament dedicat a les teràpies avançades que s’ofereixen dins dels assajos clínics. Aquest equip està format per neuròlegs, neuropsicòlogues i una infermera de recerca. L’objectiu és poder oferir fàrmacs que estan en fases d’investigació a tots els pacients que potencialment se’n podrien beneficiar. … Read more

Neuroimatge

Neuroimage - Sant Pau Memory Unit - Alzheimer Research - Barcelona

A la Unitat de Memòria es realitzen estudis d’anàlisis i processat de neuroimatge utilitzant tècniques semiautomàtiques d’imatge mèdica. Gràcies a aquests marcadors topogràfics, es poden correlacionar mesures d’estructura cerebral, metabolisme o funció cerebral amb diversos marcadors bioquímics extrets en líquid cefaloraquidi i amb variables clíniques i neuropsicològiques. La Unitat de Memòria està duent a terme … Read more

Genètica molecular

La Unitat Genètica té com a objectiu entendre les bases genètiques de les demències i d’altres malalties neurodegeneratives, tals com l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i la malaltia de Parkinson. Tanmateix, investiguem el desenvolupament de marcadors genètics que puguin ser utilitzats per la millora del diagnòstic i pronòstic de les demències. Per tot això, utilitzem eines … Read more

Recerca translacional

La naturalesa multidisciplinar de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau ha afavorit el desenvolupament de diverses línies de recerca translacional amb l’objectiu de superar els límits existents entre la clínica i el laboratori. Molts dels resultats d’aquestes línies de recerca tenen una traducció immediata a la pràctica clínica. Biomarcadors Aquesta línia se … Read more

Línies de recerca

INTRODUCCIÓ La composició de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau, formada per un equip d’especialistes en neurologia, neuropsicologia, infermeria, biologia, enginyeria i tècniques de laboratori, ha facilitat el desenvolupament de línies de recerca translacionals que combinen l’observació clínica, el contacte amb els pacients i els seus familiars i la recerca bàsica al … Read more