Canvis en la microestructura cerebral en la malaltia d’Alzheimer

Una nova publicació de la Unitat de Memòria de Sant Pau mostra que els canvis en la microestructura cortical que es produeixen durant el transcurs de la malaltia d’Alzheimer segueixen un model bifàsic.

La col·laboració d’investigadors de diversos centres espanyols (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santader i Fundación CITA-Alzheimer de San Sebastián), liderada per l’equip de Neuroimatge de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau, ha donat lloc a la publicació del treball “Cortical microstructural changes along the Alzheimer’s Disease continuum” a la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, publicat online el passat dia 25 d’octubre.
Canvis Microestructura Cerebral - Unitat de Memòria Hospital Sant Pau - Recerca Alzheimer - Barcelona
Aquest treball, centrat en la fase pre-clínica de la malaltia d’Alzheimer on encara no es presenten símptomes clínics, té com a resultat principal que el deteriorament del teixit cerebral no segueix un model lineal. Mitjançant l’ús de tècniques de ressonància magnètica, que permeten quantificar els mil·límetres de gruix cortical i quantificar el moviment de l’aigua a la microestructura del cervell per a cadascun dels 326 participants inclosos, l’article mostra com els canvis en el teixit cortical segueixen un model bifàsic. Durant les fases més inicials de la malaltia d’Alzheimer, s’observa un augment de gruix cortical i una menor difusivitat de l’aigua possiblement associats a processos inflamatoris; en canvi, a mesura que la malaltia avança, es detecta una major atrofia cortical i un augment de la difusivitat de l’aigua relacionats amb una pèrdua neuronal.

Aquests resultats són crucials en el món dels assaigs clínics: per a tal de poder detectar si un fàrmac té un efecte davant l’Alzheimer és important tenir un bon model del que succeeix en el cervell durant el procés de la malaltia.

Els detalls de l’article poden trobar-se en aquest enllaç de Pubmed.

1 comentari a “Canvis en la microestructura cerebral en la malaltia d’Alzheimer”

Feu un comentari