Dia Mundial de l’Alzheimer: Sant Pau es centra en les persones amb síndrome de Down

En el Dia Mundial de l’Alzheimer, es busca conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa incurable que afecta principalment persones d’edat avançada. No obstant això, aquest any, l’Hospital de Sant Pau ha centrat la seva atenció en un grup particularment vulnerable: les persones amb síndrome de Down. L’Alzheimer es caracteritza pel deteriorament cognitiu i trastorns de comportament, … Read more

Per què estudiar les diferències de gènere en la malaltia d’Alzheimer i en el context del síndrome de Down?

Why study sex differences in Alzheimer’s disease and in the context of Down syndrome?

Per què estudiar les diferències de gènere en la malaltia d’Alzheimer i en el context del síndrome de Down? El tema de les diferències de gènere s’està reconeixent cada vegada més com una prioritat en la recerca en neurologia, especialment en el context de la medicina de precisió i les estratègies de cura personalitzades. Les … Read more

L’efecte de diferents condicions preanalítiques en l’estabilitat dels biomarcadors en sang en el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer

Clin Chem Lab Med - Mansilla et al. 2023

Estabilitat de les mostres de plasma i biomarcadors d’Alzheimer La malaltia d’Alzheimer és considerada una de les causes més comunes de demència en gent gran. Recentment, els biomarcadors en sang: Aβ1-42, Aβ1-40 i phospho Tau181 (p-Tau181), estan demostrant utilitat en el diagnòstic de la malaltia, però se’n desconeix la seva estabilitat. Un estudi conjunt entre … Read more

Proteïna GFAP en plasma i LCR a Síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer

gfap - Sant Pau Memory Unit - Montoliu-Gaia - Alcolea

Malaltia d’Alzheimer, Síndrome de Down i GFAP Les persones amb síndrome de Down tenen un major risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer que la població general. De fet, a l’edat de 70 anys, més del 95% de les persones amb síndrome de Down desenvoluparan la malaltia d’Alzheimer, que és la principal causa de mort en … Read more

Biomarcadors en sang en malalties neurodegeneratives: implicacions per a la neurologia clínica

blood-based biomarkers in neurodegenerative diseases

Les malalties neurodegeneratives, com la malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson i la demència frontotemporal, són un problema de salut creixent a tot el món, i el seu diagnòstic i maneig segueixen sent un desafiament. Tot i això, els avenços recents en biomarcadors en sang ofereixen noves oportunitats per a l’avaluació clínica i el seguiment … Read more

Panell de multimarcadors en demència frontotemporal

Panell de multimarcadors en DFT La demència frontotemporal és la causa més comuna de demència d’inici i la causa principal de la Degeneració Lobular FrontTemporal (DLFT). Entre el 90-95% dels casos de DLFT es caracteritzen per l’acumulació al cervell de dues proteïnes diferents: tau i “transactive response DNA-binding protein-43” (TDP-43). Aquestes inclusions de proteïnes condueixen … Read more