INTRODUCCIÓ

La composició de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau, formada per un equip d’especialistes en neurologia, neuropsicologia, infermeria, biologia, enginyeria i tècniques de laboratori, ha facilitat el desenvolupament de línies de recerca translacionals que combinen l’observació clínica, el contacte amb els pacients i els seus familiars i la recerca bàsica al laboratori.

En els darrers 4 anys, el grup ha participat en l’elaboració de més de 120 publicacions a revistes científiques d’alt impacte que s’han vist reflexades a més de 3500 citacions. Aquests treballs han donat lloc a nombroses comunicacions als principals congressos nacionals i internacionals en el camp de les malalties neurodegeneratives. A més, amb el ferm compromís de contribuir al desenvolupament de novedosos i millors tractaments per la malaltia d’Alzheimer, el grup ha participat en nombrosos assaigs farmacològics.

Recerca translacional

Alberto Lleó – Investigador Principal

Alberto Lleó - Sant Pau Memory Unit - Recerca Alzheimer - Barcelona

La naturalesa multidisciplinar de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau ha afavorit el desenvolupament de diverses línies de recerca translacional amb l’objectiu de superar els límits existents entre la clínica i el laboratori. Molts dels resultats d’aquestes línies de recerca tenen una traducció immediata a la pràctica clínica.

Les principals línies d’investigació translacional inclouen l’estudi de biomarcadors i les bases mol·leculars de les malalties neurodegeneratives.

Llegir més

Genètica Molecular

Jordi Clarimon – Investigador Principal

Jordi Clarimon - Sant Pau Memory Unit - Recerca Alzheimer - Barcelona La Unitat Genètica té com a objectiu entendre les bases genètiques de les demències i d’altres malalties neurodegeneratives, tals com l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i la malaltia de Parkinson. Tanmateix, investiguem el desenvolupament de marcadors genètics que puguin ser utilitzats per la millora del diagnòstic i pronòstic de les demències.

La Unitat col·labora activament amb nombrosos consorcis nacionals i Internacionals amb l’objectiu d’analitzar el genoma de grans cohorts de pacients per tal de descobrir l’arquitectura genètica de les malalties neurodegeneratives.

Llegir més

Neuroimatge

Juan Fortea – Investigador Principal

Juan Fortea - Sant Pau Memory Unit - Recerca Alzheimer - Barcelona

A la Unitat de Memòria es realitzen estudis d’anàlisis i processat d’imatge utilitzant tècniques semiautomàtiques d’imatge mèdica. Gràcies a aquests marcadors topogràfics, es poden correlacionar mesures d’estructura cerebral, metabolisme o funció cerebral amb diversos marcadors bioquímics extrets en líquid cefaloraquidi i amb variables clíniques i neuropsicològiques.

La Unitat de Memòria està duent a terme diversos projectes d’investigació dirigits al voltant de l’estudi de biomarcadors de neuroimatge en la malaltia d’Alzheimer i altres malalties relacionades.

Llegir més

Teràpies avançades

Rafael Blesa – Investigador Principal

Rafael Blesa - Sant Pau Memory Unit - Recerca Alzheimer - Barcelona

La Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau té un grup específicament dedicat a les teràpies avançades que s’ofereixen dins dels assajos clínics. L’objectiu és poder oferir fàrmacs que estan en fases d’investigació a tots els pacients que potencialment se’n podrien beneficiar. La majoria d’estudis es fan de manera coordinada a nivell internacional i se centren en la malaltia d’Alzheimer.

Entre les estratègies de tractament de la malaltia d’Alzheimer, la més rellevant és la d’intentar frenar la progressió de la malaltia reduint la càrrega de proteïna amiloide.

Llegir més

Cohort SPIN  (Sant Pau Initiative on Neurodegeneration)

Cohort SPIN - Sant Pau Memory Unit - Alzheimer Research - Barcelona

La cohort SPIN  té com a objectiu aprofundir en el coneixement de les malalties neurodegeneratives com la malaltia d’Alzheimer, la demència amb cossos de Lewy o la degeneració lobular frontotemporal, a través de l’estudi de marcadors bioquímics i de neuroimatge (biomarcadors). Per això sol·licitem la col·laboració de pacients i de persones voluntàries sanes a qui fem diverses proves neuropsicològiques, analítiques i d’imatge.

Aquesta informació està ajudant a entendre com es relacionen entre ells els biomarcadors i el rendiment de la memòria i com aquests canvien en el temps.

Llegir més

Patrocinadors - Unitat de Memòria Hospital Sant Pau - Recerca Alzheimer - Barcelona