Qui som?

Down - Alzheimer - Sant Pau Barcelona

En col·laboració amb la Fundació Catalana Síndrome de Down

L’esperança de vida de les persones amb síndrome de Down ha augmentat de forma exponencial en les últimes dècades i actualment supera els 65 anys. Aquest gran èxit ha fet emergir nous problemes mèdics associats a l’envelliment en aquesta població, especialment la malaltia d’Alzheimer. La síndrome de Down es considera una forma genèticament determinada de la malaltia d’Alzheimer a causa de la còpia extra del gen de la proteïna precursora d’amiloide (APP), situat al cromosoma 21. Per això, la malaltia d’Alzheimer en adults amb síndrome de Down s’ha convertit en el principal problema mèdic per a la persona adulta amb síndrome de Down.

Alzheimer-Down - Sant Pau Memory Unit - Barcelona
FCSD. Foto Quim Roser

Per aquest motiu, la Fundació Catalana Síndrome de Down i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau van crear el desembre de 2014 una unitat multidisciplinària pionera en l’àmbit mundial, la unitat Alzheimer-Down, formada per especialistes en neurologia, neuropsicologia, infermeria i treball social. Aquesta unitat està reconeguda per la Generalitat de Catalunya i és la unitat de referència a Catalunya per a la patologia neurològica associada a la síndrome de Down. El seu objectiu principal és un cribratge poblacional per a la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer en aquesta població.

En relació amb aquest programa assistencial pioner, la Unitat Alzheimer-Down desenvolupa un programa de recerca, el projecte “Down Alzheimer Barcelona Neuroimaging Initiative” (DABNI). És un estudi intensiu de biomarcadors que inclou ressonàncies magnètiques, tomografia per emissió de positrons, punxades lumbars, anàlisis sanguines i genètiques, així com estudis de son en polisomnografies. L’objectiu del projecte DABNI és desxifrar els mecanismes que condueixen a la demència tipus Alzheimer en la síndrome de Down.