Recerca translacional

La naturalesa multidisciplinar de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau ha afavorit el desenvolupament de diverses línies de recerca translacional amb l’objectiu de superar els límits existents entre la clínica i el laboratori. Molts dels resultats d’aquestes línies de recerca tenen una traducció immediata a la pràctica clínica. Biomarcadors Aquesta línia se … Read more

Línies de recerca

INTRODUCCIÓ La composició de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau, formada per un equip d’especialistes en neurologia, neuropsicologia, infermeria, biologia, enginyeria i tècniques de laboratori, ha facilitat el desenvolupament de línies de recerca translacionals que combinen l’observació clínica, el contacte amb els pacients i els seus familiars i la recerca bàsica al … Read more

Assaigs clínics farmacològics

clinical trials

Què són els assaigs clínics? Els assaigs clínics són estudis de nous medicaments per poder saber la seva tolerància i eficàcia. Els assaigs clínics es divideixen en quatre fases: Fase I : A la fase I d’un assaig clínic el medicament s’administra per primera vegada en persones després d’haver passat totes les fases prèvies de … Read more