L’efecte de diferents condicions preanalítiques en l’estabilitat dels biomarcadors en sang en el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer

Clin Chem Lab Med - Mansilla et al. 2023

Estabilitat de les mostres de plasma i biomarcadors d’Alzheimer La malaltia d’Alzheimer és considerada una de les causes més comunes de demència en gent gran. Recentment, els biomarcadors en sang: Aβ1-42, Aβ1-40 i phospho Tau181 (p-Tau181), estan demostrant utilitat en el diagnòstic de la malaltia, però se’n desconeix la seva estabilitat. Un estudi conjunt entre … Read more

Sara Serrano Requena

Sara Serrano Requena

Sara Serrano Requena es va graduar en Enginyeria Biomèdica a la Universitat Politècnica de València (UPV) en 2021 i es va especialitzar en regeneració de teixits durant el seu últim any de carrera. Va realitzar el seu projecte de fi de grau en el Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular (CBIT) de la UPV sobre … Read more

Érika Sánchez Aced

Érika Sánchez Aced

L’Érika Sánchez Aced es va graduar en Ciències Biomèdiques en 2021 (Universitat de Barcelona) i va obtenir el seu màster en Neurociència en 2022 (Universitat de Barcelona). Durant el seu últim any de grau es va incorporar a la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, … Read more

Panell de multimarcadors en demència frontotemporal

Panell de multimarcadors en DFT La demència frontotemporal és la causa més comuna de demència d’inici i la causa principal de la Degeneració Lobular FrontTemporal (DLFT). Entre el 90-95% dels casos de DLFT es caracteritzen per l’acumulació al cervell de dues proteïnes diferents: tau i “transactive response DNA-binding protein-43” (TDP-43). Aquestes inclusions de proteïnes condueixen … Read more

Estabilitat dels biomarcadors d’Alzheimer en LCR

Alzheimer - Sant Pau Memory Unit - Barcelona

La malaltia d’Alzheimer i els seus biomarcadors en LCR La malaltia d’Alzheimer és un trastorn neurodegeneratiu crònic considerat la causa més freqüent de demència en persones grans. Tot i que els símptomes clínics encara constitueixen el nucli del diagnòstic, la imatge i els biomarcadors del líquid cefaloraquidi juguen ara un paper important en el procés … Read more

Alba Cervantes

Alba Cervantes - Sant Pau Memory Unit - Barcelona

Alba Cervantes González es va graduar en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Rovira i Virgili el 2018. L’últim any de carrera va realitzar una estada a la University of Reading al Regne Unit on va estudiar l’efecte de mutacions en un gen de risc per a la malaltia de Parkinson. Es va incorporar … Read more