Àrea social i de suport al cuidador

Des del moment en què es rep el diagnòstic d’una malaltia d’Alzheimer, sabem que les persones cuidadores emprenen un camí dur i complex, i que necessitaran activar una gran varietat de recursos tant interns com externs per fer front a aquesta malaltia.

A la Unitat Alzheimer Down, a més de proporcionar atenció mèdica als nostres pacients, oferim assessorament personalitzat als cuidadors en el moment del diagnòstic, així com formació contínua i suport emocional a través de tallers formatius i de grups de suport de familiars.

Visita d’orientació

Visita orientació

Rebre el diagnòstic d’una malaltia d’Alzheimer pot suposar un xoc tant per a la persona afectada com per al seu entorn familiar, i pot generar molts dubtes, pors i preocupacions.

A la Unitat Alzheimer Down oferim una visita d’orientació a totes les famílies cuidadores d’una persona amb síndrome de Down i diagnòstic recent d’una malaltia d’Alzheimer per oferir-los assessorament especialitzat. En aquesta visita es valora la situació social del pacient, s’aclareixen dubtes sobre el diagnòstic i l’evolució de la malaltia i s’ofereix informació sobre recursos i serveis que poden ser d’utilitat per fer front a aquesta nova situació.

Si estàs interessat a rebre més informació sobre aquestes visites d’orientació diagnòstica, pots escriure al següent correu electrònic: unitatalzheimerdown@santpau.cat

Grup de suport al cuidador

Grups de suport

El grup de suport al cuidador és un espai de trobada entre persones cuidadores d’un familiar amb síndrome de Down i un diagnòstic de malaltia d’Alzheimer. L’objectiu d’aquest grup és millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de les persones cuidadores, proporcionant-los un espai en què:

  • Rebre suport emocional
  • Adquirir coneixements sobre la malaltia
  • Compartir experiències comunes
  • Expressar emocions i pensaments sense por en un ambient segur i confidencial
  • Trobar un espai propi de “respir”
  • Potenciar relacions socials positives
  • Alleujar la sobrecàrrega del cuidador

Com es desenvolupa aquesta activitat?

  • En format híbrid (presencial i en línia)
  • En grups de 10 a 15 persones
  • Sessions de 90 minuts
  • Periodicitat: tres reunions a l’any

Dia: Dimarts, en horari de tarda (de 18 a 19:30 h)
Lloc de la reunió: seu de la FCSD (c/Comte Borrell 201-203)
En cas d’estar interessat, escrigui a: unitatalzheimerdown@santpau.cat

Tallers psicoeducatius

Tallers psicoeducatius

El diagnòstic d’una malaltia d’Alzheimer suposa un impacte emocional i implica canvis importants en l’àmbit familiar. Cuidar d’una persona amb aquest diagnòstic no és fàcil. La malaltia d’Alzheimer produeix un deteriorament progressiu de les capacitats cognitives del pacient i pot associar-se a canvis en el comportament que no sempre són fàcils d’entendre i de gestionar. Aquests canvis, juntament amb l’exigència de temps i dedicació que implica la cura del malalt, poden produir símptomes d’estrès en el cuidador i, per tant, repercutir en el benestar de la persona malalta.

Des de la Unitat Alzheimer Down, oferim formació per a persones cuidadores, dotant al cuidador dels coneixements bàsics sobre la malaltia d’Alzheimer en la síndrome de Down i proporcionant estratègies per a una millor gestió de comportaments problemàtics que poden sorgir durant les diferents fases de la malaltia.

Un cuidador format és un cuidador preparat.

A qui va dirigit?
A familiars i cuidadors de persones amb síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer.

Com es desenvolupen els tallers?

  • En format híbrid (presencial i en línia per poder accedir des de qualsevol lloc)
  • En grups de 10 a 15 persones
  • Sessions de 60 minuts
  • Formació dirigida per experts en síndrome de Down i demències
  • Periodicitat: cada mes altern (entre els mesos d’octubre i juny)

En cas d’estar interessat, escrigui a: unitatalzheimerdown@santpau.cat