Dimensions clíniques a l’espectre de la variant no fluent de l’afàsia progressiva primària

Dimensions clíniques a l’espectre de la variant no fluent de l’afàsia progressiva primària El Dr. Ignacio Illán Gala és Neuròleg de la unitat de memòria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Actualment lidera el grup de recerca centrat en la “Història natural, diagnòstic i tractament de la Degeneració Lobular Frontotemporal”. En aquest … Read more

Estem buscant participants per a un estudi

La Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau està cercant participants per al següent estudi: “Estudi sobre les característiques del procés de cessament de la conducció en persones grans amb i sense deteriorament cognitiu” Requisits 👇 Ser familiar o conegut proper d’una persona gran de més de 65 anys que hagi deixat de conduir … Read more

Tau oligomèrica sinàptica en la malaltia de l’Alzheimer – Un possible culpable de la propagació de la patologia tau a través del cervell

Synaptic Tau Oligomers in Alzheimer's Disease - A Possible Culprit in the Spread of Tau Pathology throughout the Brain2

Tau oligomèrica sinàptica en la malaltia de l’Alzheimer – Un  possible culpable de la propagació de la patología tau a través del cervell     La malaltia d el’Alzheimer està considerada una de las causes més comuns de demència en persones grans. De las característiques neuropatològiques de la malaltia de l’Alzheimer (MA), la pèrdua de … Read more

Per què estudiar les diferències de gènere en la malaltia d’Alzheimer i en el context del síndrome de Down?

Why study sex differences in Alzheimer’s disease and in the context of Down syndrome?

Per què estudiar les diferències de gènere en la malaltia d’Alzheimer i en el context del síndrome de Down? El tema de les diferències de gènere s’està reconeixent cada vegada més com una prioritat en la recerca en neurologia, especialment en el context de la medicina de precisió i les estratègies de cura personalitzades. Les … Read more

Avaluacions cognitives transversals versus longitudinals per al diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer simptomàtica en adults amb síndrome de Down

Cross-sectional versus longitudinal cognitive assessments for the diagnosis of symptomatic Alzheimer's disease in adults with Down syndrome

Avaluacions cognitives transversals versus longitudinals per al diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer simptomàtica en adults amb síndrome de Down Les persones amb síndrome de Down tenen un alt risc de desenvolupar els símptomes clínics de la malaltia d’Alzheimer quan envelleixen, a causa de la triplicació del cromosoma 21. Malgrat això, el diagnòstic clínic de l’Alzheimer … Read more

La proteïna precursora de l’amiloide βCTF s’acumula a les sinapsis formes esporàdiques i genètiques de la malaltia d’Alzheimer

Amyloid precursor protein βCTF accumulates in synapses in sporadic and genetic forms of Alzheimer’s disease

La proteïna precursora de l’amiloide βCTF s’acumula a les sinapsis formes esporàdiques i genètiques de la malaltia d’Alzheimer Les principals característiques patològiques que s’observen en un cervell amb Malaltia d’Alzheimer (MA) són l’acumulació dels pèptids β-amiloide (Aβ) en forma de plaques i l’agregació de la proteïna tau fosforilada. La proteïna precursora d’amiloide (APP) pot ser processada … Read more