Canvis en la microestructura cerebral en la malaltia d’Alzheimer

Microstructural biphasic model - Sant Pau Memory Unit - Alzheimer Research - Barcelona

Una nova publicació de la Unitat de Memòria de Sant Pau mostra que els canvis en la microestructura cortical que es produeixen durant el transcurs de la malaltia d’Alzheimer segueixen un model bifàsic.

Read moreCanvis en la microestructura cerebral en la malaltia d’Alzheimer

Càrrega genètica a la demència frontotemporal i l’esclerosi lateral amiotròfica

Genètica mol·lecular Demencia frontotemporal - Unitat de Memoria Sant Pau - Barcelona

La presència d’esclerosi lateral amiotròfica i demència frontotemporal en pacients sense l’expansió del gen C9orf72 s’associa a una important càrrega genètica.

Read moreCàrrega genètica a la demència frontotemporal i l’esclerosi lateral amiotròfica