Neurofilaments i tau total en sang en el diagnòstic de demència frontotemporal i alzheimer

La Unitat de Memòria publica un estudi en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia San Francisco. En l’estudi s’analitza el paper dels nivells en sang de la cadena lleugera de neurofilaments (NfL) i els nivells de tau total per al diagnòstic de la demència frontotemporal i la malaltia d’Alzheimer.

El treball titulat “Plasma tau and neurofilament light in frontotemporal lobar degeneration and Alzheimer ‘s disease” s’ha publicat recentment a la revista Neurology.

Neurofilaments i tau

El diagnòstic clínic de la demència frontotemporal i la malaltia d’Alzheimer basat en la presentació dels símptomes pot resultar complicat. Per aquest motiu s’estan desenvolupant eines que permetin millorar el diagnòstic d’aquestes malalties i predir la progressió clínica o la velocitat del deteriorament funcional en cada cas.

Els nivells en el líquid cefaloraquidi de la cadena lleugera de neurofilaments i la proteïna tau total s’han trobat especialment augmentats en la demència frontotemporal i la malaltia d’Alzheimer, respectivament. Les dues mesures reflecteixen diferents aspectes del dany cerebral que es produeix en aquestes malalties neurodegeneratives. El paper d’aquestes mesures en sang i el seu estudi combinat podria ser rellevant.

Què hem fet en aquest estudi?

En aquest estudi es van comparar els nivells de la cadena lleugera de neurofilaments (NfL) i de la proteïna tau total en mostres de sang de pacients amb demència frontotemporal i malaltia d’Alzheimer. A més, es va analitzar la capacitat d’aquestes mesures per predir el grau d’atròfia en la ressonància magnètica cerebral, el deteriorament clínic dels pacients, l’existència de patologia Alzheimer en els pacients amb autòpsia i la supervivència.

Les mostres analitzades van ser obtingudes al Memory and Aging Center de la Universitat de Califòrnia San Francisco entre 2011 i 2015.

Resultats principals

La principal troballa d’aquest treball va ser que els nivells en sang de la cadena lleugera de neurofilaments van ser superiors als nivells de tau total per donar suport al diagnòstic de la demència frontotemporal, detectar el nivell d’atròfia cerebral, predir el deteriorament clínic i la supervivència. A més, la combinació dels nivells en sang de la cadena lleugera de neurofilaments amb els nivells de proteïna tau total no va aportar informació addicional per al diagnòstic.
neurofilament - illan-gala - sant pau memory unit

Rellevància de l’estudi

Aquest estudi confirma que els nivells en sang de neurofilaments mesurats en sang tenen millor rendiment diagnòstic que els nivells de proteïna tau total per al diagnòstic de les demències frontotemporals. Els nostres resultats s’afegeixen a treballs previs que donen suport a l’ús dels nivells en sang de la cadena lleugera de neurofilaments per millorar el diagnòstic dels pacients amb demències frontotemporals.

Més informació

Aquest estudi ha estat liderat pel Dr. Illán-Gala durant la seva estada a la Universitat de Califòrnia San Francisco com Atlantic Fellow for Equity in Brain Health.

Plasma tau and neurofilament light in frontotemporal lobar degeneration and Alzheimer’s disease. Illán-Gala I, Lleó A, Karydas A et al. Neurology 2020

Feu un comentari