Caracterització del transcriptoma del córtex motor en l’esclerosi lateral amiotròfica

Què és el transcriptoma i per què el córtex motor?

El transcriptoma és un conjunt de desenes de milers de molècules anomenades ARN que tenen un paper clau en la formació de proteïnes i, per tant, en la resposta a processos patològics de l’organisme. D’altra banda, el córtex motor és la regió del cervell humà afectada més precoçment en l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), fent-la especialment vulnerable i clau en el desenvolupament i estudi d’aquesta malalatia.

El nostre estudi, en col•laboració amb el Banc de Teixits Neurològics de Barcelona, titulat “Motor cortex transcriptome reveals microglial key events in amyotrophic lateral sclerosis”, s’ha publicat a la revista especialitzada Neurology® Neuroimmunology & Neuroinflammation.

Què hem fet en aquest estudi?

En aquest projecte hem estudiat les alteracions del transcriptoma del córtex motor de pacients amb ELA mitjançant una combinació de tècniques bioinformàtiques recentment desenvolupades. A partir de la caracterització massiva del transcriptoma d’aquesta regió mitjançant tècniques de seqüenciació d’alt rendiment, hem descobert un conjunt de 124 molècules d’ARN que són clau en aquesta malaltia, la majoria de les quals tenen funcions relacionades amb la neuroinflamació. A més a més, per primera vegada en el cervell de pacients amb ELA, l’estudi ha permès identificar un tipus cel•lular que té un paper fonamental en el desencadenament del processos neuroinflamatoris i la pèrdua de connexions neuronals que es troba al córtex motor.

Transcriptoma - ELA - Sant Pau Memory Unit - Barcelona
Imatge microscòpica d’un cervell on s’observa l’augment de cèl.lules inflamatòries (en verd) en els pacients (fila inferior) respecte a controls sans (fila superior).

Rellevància de l’estudi

El conjunt de molècules d’ARN identificades en aquest estudi podrien desvetllar noves dianes terapèutiques i nous marcadors diagnòstics d’ELA. A més a més, el paper preponderant del nou tipus cel•lular descobert en aquest estudi aportarà noves oportunitats pel desenvolupament d’estratègies terapèutiques per combatre l’ELA, encaminades a modular la seva aparició i funcionament.

Més informació

Motor cortex transcriptome reveals microglial key events in amyotrophic lateral sclerosis. Dols O et al. Neurology, Neuroimmunology & Neuroinflammation 2020

Feu un comentari