La Fundació FUNDELA ens concedeix un projecte

La Fundació espanyola FUNDELA ens ha concedit un projecte per fer anàlisis genòmiques en pacients amb esclerosi lateral amiotròfica.

Fundela - Unitat de Memòria Sant Pau - ELA Recerca - Barcelona

La “Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, FUNDELA”, ens ha concedit una subvenció per encetar un projecte que ens permetrà estudiar les alteracions dels processos de transcripció del material genètic en el sistema nerviós central de pacients que van patir l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

 

Aquesta és una de les línies de recerca del grup de Genètica Molecular on s’estableix una col·laboració entre la Unitat de Memòria  i la Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de Sant Pau

 

Feu un comentari