Teràpies avançades

Teràpies avançades - Sant Pau Memory Unit - Recerca Alzheimer - Barcelona
La Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau té un grup específicament dedicat a les teràpies avançades que s’ofereixen dins dels assajos clínics. Aquest equip està format per neuròlegs, neuropsicòlogues i una infermera de recerca. L’objectiu és poder oferir fàrmacs que estan en fases d’investigació a tots els pacients que potencialment se’n podrien beneficiar. La majoria d’estudis es fan de manera coordinada a nivell internacional i se centren en la malaltia d’Alzheimer.

Entre les estratègies de tractament de la malaltia d’Alzheimer, la més rellevant és la d’intentar frenar la progressió de la malaltia reduint la càrrega de proteïna amiloide. Amb aquest objectiu s’han desenvolupats dues línies d’investigació. La primera consisteix en administrar fàrmacs que disminueixin la producció de la proteïna amiloide cerebral bloquejant l’enzim implicat en aquesta funció, que s’anomena beta-secretasa o BACE. La segona línia es basa en la immunoteràpia (vacunació activa o anticossos) amb l’objectiu de promoure l’eliminació de la proteïna amiloide cerebral.

A part dels estudis amb fàrmacs anti-amiloide, la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau col·labora en el desenvolupament d’altres estratègies de tractament, tant amb fàrmacs per intentar millorar o alleugerir els problemes que la malaltia genera (simptomàtics) com amb medicaments que intenten frenar la malaltia mitjançant altres mecanismes.

Pot obtenir més informació sobre els estudis farmacològics en aquest enllaç.