Els marcadors en sang permeten detectar la malaltia d’Alzheimer

Marcadors en sang

En els darrers mesos s’han desenvolupat marcadors en sang que permeten mesurar els diferents processos fisiopatològics que tenen lloc en la malaltia d’Alzheimer. El nostre estudi “Use of plasma Biomarkers for AT (N) classification of neurodegenerative dementias” avalua tres d’aquests marcadors i ha estat recentment publicat a la revista Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Marcadors Sang- Alcolea - JNNP - Sant Pau Memory Unit

Què hem fet en aquest estudi?

Mitjançant novedoses tècniques d’anàlisi, hem mesurat tres marcadors en mostres de sang de 150 participants de la cohort SPIN de l’Hospital de Sant Pau. Els participants de l’estudi van ser pacients amb deteriorament cognitiu lleu, demència per malaltia d’Alzheimer, demència frontotemporal, demència amb cossos de Lewy i participants cognitivament sans. Vam fer una punció lumbar a tots els participants, la qual cosa ens va permetre la seva classificació en diferents categories d’acord amb els processos fisiopatològics de la malaltia d’Alzheimer: amiloïdosi (A), patologia neurofibril·lar (T) i neurodegeneració (N).

En mostres de plasma (sang) d’aquests mateixos participants, vam mesurar els nivells de proteïna beta-amiloide, pTau181 i cadena lleugera de neurofilaments (NfL). Aquestes determinacions es van fer a la Universitat de Montpellier, Universitat de Gothenburg i a l’Hospital de Sant Pau. Per a això vam utilitzar tècniques basades en espectrometria de masses i la plataforma de detecció ultrasensible SIMOA, que permet quantificar proteïnes en molt baixa concentració. Vam avaluar la precisió d’aquests marcadors en sang per detectar els processos fisiopatològics de la malaltia comparant-los amb les mesures en líquid cefaloraquidi.

Resultats principals

Les mesures en plasma de beta-amiloide, pTau181 i NfL van obtenir una precisió de 75%, 78% i 88% per discriminar les categories A, T i N respectivament. Entre els tres marcadors en sang, pTau181 va ser el més precís per detectar la malaltia d’Alzheimer. La correlació entre els marcadors en plasma i en líquid cefaloraquidi va ser moderada per beta-amiloide i pTau181, i alta per NfL.

Rellevància de l’estudi

Aquest estudi demostra que els marcadors en sang recentment desenvolupats poden ser d’utilitat per detectar la presència de malaltia d’Alzheimer. Encara que el seu ús encara està restringit a la recerca, la seva implementació en la pràctica clínica podria facilitar el diagnòstic precoç de la malaltia.

Més informació

Use of plasma biomarkers for AT(N) classification of neurodegenerative dementias. Alcolea D, Delaby C, Muñoz L et al. J Neurol, Neurosurg Psychiatry 2021

2 comentaris a “Els marcadors en sang permeten detectar la malaltia d’Alzheimer”

  1. Tengo antecedentes directors de Alzheimer ( padre, dos tios paterns y aquelarre paterna). Tengo 50 años. Me gustaria poder detectarlo con anterioridad. Cuando se podran hacer estas pruebas a la población. Hay posibilidad de participar en estudios.

    Respon

Feu un comentari