El Dr. Oriol Dols-Icardo, premiat per Fundación hna

Premio de Investigación Científica de Salud de Fundación hna

Fundación hna ha atorgat al Dr. Oriol Dols-Icardo el premi de la primera edició del “Premio de Investigación Científica de Salud“. Es tracta d’una convocatòria competitiva destinada a finançar un projecte d’investigació referent a l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), en la qual s’han presentat un total de 19 propostes. El projecte finançat per la fundació i liderat pel Dr. Oriol Dols-Icardo, es titula “Estudi longitudinal del paper de les cèl·lules immunitàries perifèriques en l’evolució de l’ELA“. A través d’aquest projecte el Dr. Dols-Icardo estudiarà les alteracions que tenen lloc en les cèl·lules immunitàries perifèriques de la sang durant l’evolució de l’ELA utilitzant tecnologies de seqüenciació massiva de l’ARN al nivell de la resolució cel·lular (conegut en anglès com “single-cell RNA sequencing“).

Fundación hna - Oriol Dols-Icardo - Sant Pau Memory Unit

Feu un comentari