Pèrdua de mielina en portadors d’expansió d’hexanucleòtids C9orf72

Pèrdua específica de mielina associada a l’expansió en el gen C9orf72

L’expansió de la repetició intrònica GGGGCC (G4C2) en el gen C9orf72 és la causa genètica mès comú de la Demencia Frontotemporal (DFT), l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i en la continuitat DFT/ELA. S’han descrit tres mecanismes patològics associats a la presència d’aquesta alteració genètica: una pèrdua de funció del gen, un guany tòxic de funció per la presència d’agregats de ARN en el nucli i un efecte neurotòxic per la generació d’uns petits agregats anomenats dipeptide repeat proteins (DPRs). Per altra banda, un altre mecanisme relacionat amb la malaltia és la presència d’inclusions de la proteïna fosforilada TDP-43 (transactive response DNA-binding protein-43).

 

Que hem fet en aquest estudi?

A partir de teixit postmortem provinent de persones amb DFT portadores de l’expansió del gen C9orf72, DFT esporàdica i controls, i l’utilizació de neuropatologia digital s’ha descrit el patró de diferents marcadors glials com són GFAP (astròcits), Iba1 (microglia) i MBP (mielina) a l’escorça frontal i a l’hipocamp i s’ha correlacionat amb els principals mecanismes patològics descrits en relació amb aquesta alteració genética: presència de DPRs, presència d’agregats de ARN en els nuclis neuronals i la presència d’inclusions de TDP-43.

 

Resultats principals

El resultat més rellevant que s’ha extret d’aquest treball va ser que els teixits de pacients amb expansió en el gen C9orf72 presentaven una disminució en la immunoreactivitat de la proteïna MBP en l’escorça frontal indicant una pèrdua de mielina. A més a més, aquesta disminució s’associava amb la presència d’inclusions de TDP-43 en aquesta mateixa regió.

 

Rellevancia de l’estudi

Aquest estudi descriu que hi ha una pèrdua específica de mielina associada a l’expansió en el gen C9orf72.

 

Més informació

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jnr.25100

2 comentaris a “Pèrdua de mielina en portadors d’expansió d’hexanucleòtids C9orf72”

  1. Me gustaria preguntar:
    Mi madre tiene 82 años vale la pena hacerle el examen de punzacion lumbar para diagnosticar Alzheimer precoz

    Respon
    • Hola Juan Alonso. El análisis de LCR mediante punción lumbar para analizar marcadores de Alzheimer debe estar indicado por un/a especialista valorando cada caso de manera individual. Actualmente no está indicado en personas que no tengan síntomas cognitivos. En caso de que tu madre tenga síntomas te aconsejamos que consultes con tu médico sobre la necesidad de que la valore un/a especialista.

      Respon

Feu un comentari