Panell de multimarcadors en demència frontotemporal

Panell de multimarcadors en DFT

La demència frontotemporal és la causa més comuna de demència d’inici i la causa principal de la Degeneració Lobular FrontTemporal (DLFT). Entre el 90-95% dels casos de DLFT es caracteritzen per l’acumulació al cervell de dues proteïnes diferents: tau i “transactive response DNA-binding protein-43” (TDP-43). Aquestes inclusions de proteïnes condueixen a una pèrdua de connexions neuronals (sinapsi), disfunció cel·lular i, finalment, a la mort de les neurones. En el nostre estudi recentment publicat, titulat “Multimarker synaptic protein cerebrospinal fluid panels reflect TDP-43 pathology and cognitive performance in a pathological cohort of frontotemporal lobar degeneration”, mostrem per primera vegada una relació entre un panell de proteïnes sinàptiques en el líquid cefaloraquidi (LCR) amb l’abundància d’inclusions de TDP-43 al cervell i el grau de deteriorament cognitiu en una cohort de pacients amb DLFT. L’estudi ha estat publicat a la revista titulada “Molecular Neurodegeneration”.

Què s’ha fet en aquest estudi?

En aquest estudi, comparem les concentracions en LCR de 8 proteïnes sinàptiques en una cohort de pacients amb DLFT i malaltia d’Alzheimer, així com controls cognitivament sans reclutats del “Penn FTD Center” i el “Centre de Recerca de la Malaltia d’Alzheimer (ADRC)” de la Universitat de Pennsilvània (Filadèlfia, Estats Units). L’objectiu de l’estudi va ser determinar la relació de les concentracions en LCR antemortem de les proteïnes sinàptiques amb l’abundància d’inclusions de tau i TDP‑43, quantificades durant l’autòpsia, i amb el rendiment cognitiu.

Resultats principals

La principal troballa d’aquest treball, liderat per Alba Cervantes i la Dra. Olivia Belbin, va ser que els pacients amb DLFT tenien concentracions més baixes a LCR de dues proteïnes sinàptiques (calsyntenin-1 i neurexin-2a) en comparació amb els pacients amb malaltia d’Alzheimer i controls sans. A més, les baixes concentracions en LCR es van associar amb més abundància d’inclusions de TDP‑43 post mortem. També trobem que les concentracions combinades de múltiples proteïnes sinàptiques (inclosa la calsyntenin-1) es van associar amb un pitjor rendiment cognitiu en pacients amb DLFT i van mostrar un millor rendiment diagnòstic per distingir pacients amb inclusions Tau o TDP-43.

Rellevància de l’estudi

Aquests panells sinàptics tenen potencial en el diagnòstic diferencial dels subtipus de DLFT i com a biomarcadors del rendiment cognitiu en futurs assaigs clínics dirigits a TDP-43 o tau.

Més informació:

Multimarker synaptic protein cerebrospinal fluid panels reflect TDP-43 pathology and cognitive performance in a pathological cohort of frontotemporal lobar degeneration. Cervantes González, A, Irwin, DJ, Alcolea, D et al. Mol Neurodegener 2022

Feu un comentari