Quin és el valor de l’atròfia cerebral a la demència frontotemporal?

Atròfia cerebral a la demència frontotemporal

La variant conductual de la demència frontotemporal és una causa freqüent de demència neurodegenerativa i la primera causa de degeneració lobular frontotemporal. Els pacients amb la variant conductual de la demència frontotemporal presenten un canvi progressiu de personalitat que s’inicia anys abans del diagnòstic i es pot confondre amb altres malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques. La identificació d’atròfia o pèrdua de volum cerebral en estudis ressonància magnètica pot ajudar en el diagnòstic. No obstant això, en l’actualitat l’estudi de l’atròfia cerebral en la ressonància sol basar-se en exàmens visuals subjectius. Recentment, s’han validat diversos mètodes que permeten quantificar de forma sistemàtica l’atròfia cerebral mitjançant ressonància magnètica cerebral.

Què hem fet en aquest estudi?

En aquest estudi hem determinat el valor diagnòstic i pronòstic d’un grup d’escales d’atròfia accessibles i reproduïbles en una gran mostra de pacients amb la variant conductual de la demència frontotemporal reclutats a Catalunya i Estats Units. Aquestes mesures inclouen diverses escales visuals d’atròfia i el “Magnetic Resonance Parkinsonism Index” or MRPI.

Resultats principals

La principal troballa d’aquest treball va ser que les escales d’atròfia visual van permetre diferenciar amb precisió els pacients amb variant conductual de la demència frontotemporal dels pacients amb altres malalties neurodegeneratives i psiquiàtriques. El grau d’atròfia mesurat mitjançant aquestes escales va permetre estimar amb precisió la velocitat de progressió dels pacients durant el seguiment clínic. A més, el MRPI va identificar els/les pacients amb dues causes concretes de degeneració lobular frontotemporal: la paràlisi supranuclear progressiva i la degeneració corticobasal en l’autòpsia.
Atrophy - Illán-Gala - FTD - Sant Pau Memory Unit Barcelona

Rellevància de l’estudi

La quantificació de l’atròfia cortical i subcortical es pot estandarditzar mitjançant mètodes quantitatius i semiquantitatius amb l’objectiu de millorar el diagnòstic de la variant conductual de la demència frontotemporal en la pràctica clínica habitual. Aquest estudi demostra que les escales d’atròfia reproduïbles poden incrementar la certesa el diagnòstic de degeneració lobular frontotemporal i ajudar a predir el pronòstic després del diagnòstic.

Més informació

Diagnostic Utility of Measuring Cerebral Atrophy in the Behavioral Variant of Frontotemporal Dementia and Association with Clinical Deterioration. Illán-Gala I, Falgàs N Friedberg A, et al., JAMA Netw Open. 2021

Deixa un comentari