Proteïna GFAP en plasma i LCR a Síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer

Malaltia d’Alzheimer, Síndrome de Down i GFAP

Les persones amb síndrome de Down tenen un major risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer que la població general. De fet, a l’edat de 70 anys, més del 95% de les persones amb síndrome de Down desenvoluparan la malaltia d’Alzheimer, que és la principal causa de mort en aquesta població. Aquesta forta associació es deu a la triplicació d’un gen que està involucrat en el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer anomenat proteïna precursora d’amiloide i localitzat en el cromosoma 21. En persones amb síndrome de Down, la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer és un desafiament clínic. El canvi en el funcionament cognitiu pot ser difícil de determinar a causa dels diferents nivells de discapacitat intel·lectual associats amb el síndrome. Biomarcadors com la proteïna GFAP podrien ser d’utilitat per avaluar el diagnòstic i pronòstic.

La revista eBioMedicine ha publicat recentment el nostre estudi titulat: “Plasma and cerebrospinal fluid glial fibrillary acidic protein levels in adults with Down syndrome: a longitudinal cohort study”. Aquest estudi és fruit de la col·laboració entre la Unitat de Memòria – Unitat Alzheimer-Down de l’Hospital de Sant Pau, la Universitat de Gothenburg, la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich, i la Unitat d’Alzheimer i altres trastorns cognitius de l’Hospital Clínic.

GFAP - Sant Pau Memory Unit

Què hem fet en aquest estudi?

En aquest estudi, hem investigat el potencial de la proteïna glial fibrilar àcida (GFAP), en sang (plasma) i líquid cefalorraquidi com a biomarcador diagnòstic i pronòstic per a la malaltia d’Alzheimer en persones amb síndrome de Down. Vam comparar els seus canvis amb els de la malaltia d’Alzheimer autosòmica dominant i esporàdica.

Analitzem mostres de 997 participants de les cohorts DABNI i SPIN juntament amb mostres de participants de l’H. Clínic i la Ludwig-Maximilians-Universität. Incloem mostres de persones amb síndrome de Down, persones amb Alzheimer autosòmic dominant, persones amb malaltia d’Alzheimer esporàdica i voluntaris/es sense problemes cognitius. Es van mesurar les concentracions de GFAP en líquid cefaloraquidi i en sang dels participants i es van realitzar proves d’imatge per avaluar la presència de patologia amiloide i canvis en l’estructura del cervell.

Resultats principals sobre GFAP

Els resultats mostren que la concentració de GFAP en el plasma és el biomarcador que més canvia al llarg de la progressió de la malaltia d’Alzheimer, augmentant des de les primeres etapes preclíniques fins a la fase de demència. A més, vam comparar les dinàmiques de la malaltia d’Alzheimer en síndrome de Down i la malaltia d’Alzheimer autosòmica dominant, i vam trobar que els dos tipus de malaltia presenten canvis en GFAP que comencen en paral·lel a la disminució dels nivells de Aβ en LCR més de 25 anys abans de l’inici dels símptomes i 10 anys abans dels augments en la captació de Aβ en PET.

GFAP en plasma també va resultar útil per discriminar entre persones amb malaltia d’Alzheimer simptomàtica i assimptomàtica i va poder predir la progressió de la malaltia i la disminució cognitiva en l’etapa de demència. A més, els nivells de GFAP en el plasma es van associar amb la patologia cerebral d’Aβ mesurada per PET.

Implicacions de l’estudi

Els resultats d’aquest estudi donen suport a la utilitat del GFAP com a biomarcador de la malaltia d’Alzheimer en adults amb síndrome de Down. Això té implicacions importants per a la pràctica clínica i en el disseny dels assaigs clínics, ja que el GFAP es podria fer servir per identificar aquelles persones que estan en més risc de desenvolupar la malaltia i per avaluar l’eficàcia dels tractaments en desenvolupament.

Més informació

L’estudi ha rebut finançament de la Fundació La Caixa, l’Instituto de Salud Carlos III, el National Institute on Aging, el Wellcome Trust, el Jérôme Lejeune Foundation, l’AC Immune, la Medical Research Council, l’Alzheimer’s Association, el National Institute for Health Research, l’EU Joint Programme–Neurodegenerative Disease Research, Alzheimer’s society i Deutsche Forschungsgemeinschaft, Stiftung für die Erforschung von Verhaltens und Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit.

Agraïm als/les participants de l’estudi, les famílies i cuidadors/es pel seu suport i dedicació a aquesta investigació.

Els detalls de l’estudi es poden trobar en aquest enllaç:

Plasma and cerebrospinal fluid glial fibrillary acidic protein levels in adults with Down syndrome: a longitudinal cohort study. Montoliu-Gaya, L, Alcolea, D, Ashton, NJ et al. EBioMedicine 2023

Feu un comentari