Avaluacions cognitives transversals versus longitudinals per al diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer simptomàtica en adults amb síndrome de Down

Avaluacions cognitives transversals versus longitudinals per al diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer simptomàtica en adults amb síndrome de Down

Les persones amb síndrome de Down tenen un alt risc de desenvolupar els símptomes clínics de la malaltia d’Alzheimer quan envelleixen, a causa de la triplicació del cromosoma 21. Malgrat això, el diagnòstic clínic de l’Alzheimer en aquesta població és difícil degut, principalment a causa de la discapacitat intel·lectual inherent a la mateixa síndrome.

Les guies clíniques actuals recomanen fer el diagnòstic de forma longitudinal, comparant el rendiment cognitiu de la mateixa persona al llarg del temps mitjançant exploracions neuropsicològiques anuals. No obstant això, fins al moment, no hi ha hagut cap estudi que hagi comparat si realment el canvi cognitiu longitudinal és més sensible que el transversal, és a dir, que el rendiment cognitiu en un únic moment temporal.

Què s’ha fet a l’estudi?

L’objectiu del nostre treball ha estat comparar el rendiment diagnòstic de les avaluacions neuropsicològiques transversals i longitudinals per detectar la malaltia d’Alzheimer en una cohort de 562 adults amb síndrome de Down. 

Quins són els principals resultats?

Vam observar que el rendiment diagnòstic dels tests neuropsicològics en mesures transversals era superior al canvi cognitiu longitudinal a 1 i 2 anys, per la qual cosa, proposem que, de forma similar al que es fa en la població general, s’hagin de determinar valors normatius i punts de tall per a la correcció dels tests neuropsicològics.

Rellevància de l’estudi

Aquest és el primer estudi comparatiu del rendiment diagnòstic de les avaluacions cognitives transversals i longitudinals per al diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer en persones amb la síndrome de Down. En contra de les recomanacions clíniques actuals, hem vist que les avaluacions neuropsicològiques en un únic moment temporal tenen un bon rendiment diagnòstic fins i tot en les fases més inicials (fase prodròmica).

Aquests resultats poden comportar a un canvi de paradigma en la forma de diagnosticar la malaltia d’Alzheimer en aquesta població, ja que permetrà un diagnòstic més precoç i precís i, per tant, una intervenció més primerenca. D’altra banda, aporten una informació valuosa per definir els endpoints cognitius claus en possibles assajos clínics farmacològics per la malaltia d’Alzheimer específics per persones amb la síndrome de Down.

Més informació

Cross-sectional versus longitudinal cognitive assessments for the diagnosis of symptomatic Alzheimer’s disease in adults with Down syndrome

Feu un comentari