Biomarcadors en sang en malalties neurodegeneratives: implicacions per a la neurologia clínica

Les malalties neurodegeneratives, com la malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson i la demència frontotemporal, són un problema de salut creixent a tot el món, i el seu diagnòstic i maneig segueixen sent un desafiament. Tot i això, els avenços recents en biomarcadors en sang ofereixen noves oportunitats per a l’avaluació clínica i el seguiment d’aquestes malalties.

En aquest article de revisió, titulat “Blood Biomarkers in Neurodegenerative Diseases: Implications for the Clinical Neurologist“ i publicat a Neurology, els investigadors de la Unitat de Memòria de Sant Pau, Daniel Alcolea i Alberto Lleó, juntament amb autors de Mount Sinai (Nova York, EUA), el Sheba Medical Center Tel-Hashomer (Israel) i la Universitat de Califòrnia a San Francisco (San Francisco, EUA) brinden una descripció general de l’estat actual dels biomarcadors sanguinis per a malalties neurodegeneratives i possibles implicacions per a la neurologia clínica.

Biomarcadors en sang

Els autors analitzen els diferents tipus de biomarcadors sanguinis que s’han estudiat, inclosos els relacionats amb patologies amiloide i tau específiques de la malaltia d’Alzheimer, així com a marcadors no específics de degeneració neuronal i glial que es poden trobar en diverses malalties neurodegeneratives.

En concret, els autors destaquen la solidesa dels assajos per mesurar pèptids Aß i p-tau a la malaltia d’Alzheimer. S’ha demostrat que aquests marcadors es correlacionen amb el grau de deteriorament cognitiu a la malaltia d’Alzheimer i s’estan estudiant per a la detecció, el diagnòstic i el seguiment de la resposta al tractament. A més dels marcadors específics de la malaltia, els autors analitzen marcadors no específics de la neurodegeneració, com ara la cadena lleugera del neurofilament, la ß-sinucleïna i la ubiquitina-C-terminal-hidrolasa-L1. S’ha demostrat que aquests marcadors estan elevats a diverses malalties neurodegeneratives i els seus nivells es correlacionen amb la gravetat i la progressió de la malaltia.

El grup de recerca de la unitat de memòria de l’Hospital de Sant Pau ha liderat nombrosos treballs centrats a la línia de recerca de marcadors en sang.
blood-based biomarkers in neurodegenerative diseases

Potencial dels biomarcadors en sang

Els autors destaquen el potencial dels biomarcadors sanguinis per al seu ús en diferents entorns clínics, com atenció primària, clíniques de memòria i centres de recerca, i discuteixen els avantatges de fer servir biomarcadors sanguinis sobre altres mètodes de diagnòstic, com la neuroimatge o l’anàlisi de líquid cefaloraquidi. Algunes d’aquestes avantatges són el fet que es tracta de procediments de menor cost, menys invasius i més disponibilitat.

En general, aquest article de revisió proporciona una descripció general completa de l’estat actual dels biomarcadors sanguinis per a malalties neurodegeneratives i les possibles implicacions per a la neurologia clínica. Tot i que cal continuar treballant per validar i estandarditzar aquests marcadors per a ús clínic, els autors suggereixen que els biomarcadors en sang ofereixen una via prometedora per al diagnòstic i tractament de malalties neurodegeneratives en un futur proper.

Més informació

Blood Biomarkers in Neurodegenerative Diseases: Implications for the Clinical Neurologist. Alcolea, D, Beeri, MS, Rojas, JC et al. Neurology 2023

Feu un comentari