És l’obesitat un factor de risc per a la malaltia d’Alzheimer?

Obesitat i Alzheimer

És conegut que patir obesitat en edats mitjanes de la vida suposa un factor de risc per desenvolupar la malaltia d’Alzheimer, però els resultats són contradictoris quan es tracta de persones d’edat avançada. El nostre treball explicaria per què hi ha aquesta diversitat de resultats.

Aquest estudi és fruit de la col·laboració entre l’equip de Neuroimatge de la Unitat de Memòria de Sant Pau i la Unitat d’Obesitat de l’Hospital Clínic de Barcelona. Els seus resultats se sumen als de col·laboracions prèvies entre ambdós grups i s’han publicat a la secció d’envelliment de la revista Oncotarget amb el títol: “Obesity and Alzheimer’s disease, does the obesity paradox really exist? A magnetic resonance imaging study”.
Obesitat i Alzheimer - Unitat de Memòria Hospital de Sant Pau - Recerca Alzheimer - Barcelona

En què consisteix l’estudi

Vam analitzar dades biomètriques (pes, talla, índex de massa corporal) i de neuroimatge (ressonància magnètica estructural) de 162 participants de l’estudi ADNI americà amb edat avançada i funcions cognitives normals. Vam mesurar la relació entre les variables biomètriques i el gruix cortical cerebral a l’inici de l’estudi i al llarg del seguiment.

Resultats principals

Els participants que havien presentat una pèrdua de pes involuntària durant el seguiment van tenir més atròfia cerebral de manera proporcional al seu índex de massa corporal. En les persones sense pèrdua de pes significativa, aquesta relació era inversa. Concretament, els resultats mostren una interacció entre l’índex de massa corporal i la pèrdua de pes que queda reflectida en extenses àrees de l’estructura cerebral, també en les regions característicament afectades per la malaltia d’Alzheimer.

Rellevància de l’estudi

Els resultats indiquen que l’obesitat s’associa a un risc més alt de desenvolupar les alteracions estructurals cerebrals característiques de la malaltia d’Alzheimer només quan existeis una pèrdua de pes involuntària, però no quan no hi ha aquesta pèrdua de pes.

Els nostres resultats ajuden a comprendre la disparitat de resultats d’estudis previs i aclareixen que la pèrdua de pes actua com a factor confusor en la relació entre obesitat i el risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer en edats avançades.

Més informació

Obesity and Alzheimer’s disease, does the obesity paradox really exist? A magnetic resonance imaging study. Pegueroles J & Jiménez A et al. Oncotarget 2018

Feu un comentari