L’Instituto de Salud Carlos III concedeix subvencions a quatre projectes de la Unitat de Memòria de Sant Pau

L’Instituto de Salud Carlos III ha concedit subvencions per finançar quatre projectes de recerca en salut (modalitat Proyectos de Investigación en Salud) presentats per la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau en la convocatòria 2018 de l’Acció Estratègica en Salut. Es tracta d’una convocatòria competitiva que concedeix subvencions als projectes de recerca millor valorats en tots els àmbits de la salut.

Els projectes tenen una durada prevista de 3 anys i la subvenció serà efectiva a partir del gener 2019.

Aquests són els projectes finançats:

  • PI18/00326 – Estudi transcriptòmic de la demència frontotemporal per la comprensió de les seves bases moleculars i identificació de biomarcadors que reflexin el seu substracte neuropatològic in vivo (Investigador principal: Dr. Jordi Clarimón).

 

  • PI18/00327 – Estudi multimodal de nous biomarcadors sinàptics en cohorts de malaltia d’Alzheimer i la demència frontotemporal (Investigadora principal: Dra. Olivia Belbin).

 

  • PI18/00335 – Estudi de biomarcadors bioquímics i d’imatge d’angiopatia amiloide cerebral en el continuum de la malaltia d’Alzheimer esporàdica i associada a la síndrome de Down (Investigadora principal: Dra. María Carmona).

 

  • PI18/00435 – Utilitat diagnòstica d’Aß42 i Aß42/40 en líquid cefaloraquidi i plasma per detectar amiloidosi cerebral i correlació amb marcadors subrogats de producció de ß-amiloide a la malaltia d’Alzheimer (Investigador principal: Dr. Daniel Alcolea).

 

Instituto de Salud Carlos III - ISCIII

 

Feu un comentari