La pèrdua de pes involuntària en persones cognitivament sanes pot estar relacionada amb la malaltia d’Alzheimer

Un estudi recent de la Unitat de Memòria en col·laboració amb la unitat d’Endocrinologia de l’Hospital Clínic de Barcelona indica que la pèrdua de pes involuntària en persones cognitivament sanes pot estar relacionada amb la malaltia d’Alzheimer.

Aquesta investigació és una de les poques centrades en persones sanes, és a dir, sense cap mostra de deteriorament cognitiu. El treball, que ha dut a terme l’equip de neuroimatge de la Unitat de Memòria i s’ha titulat “Weight loss in the healthy elderly might be a non-cognitive sign of preclinical Alzheimer’s disease”, està publicat des del passat mes de desembre a la revista Oncotarget.

Mitjançant diferents tipus d’anàlisis estadístics i tècniques d’imatge es demostra una relació a tres bandes entre la pèrdua de pes no intencionada i diferents biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer. En primer lloc, es demostra que aquelles persones que perden pes involuntàriament al llarg dels anys acaben tenint un pitjor rendiment cognitiu; en segon lloc, aquests mateixos voluntaris tindrien uns nivells de tau i amiloide (proteïnes relacionades directament amb el procés fisiopatològic de la malaltia d’Alzheimer) més elevats, és a dir, més patològics; i finalment, els investigadors han observat canvis morfològics en el còrtex cerebral. Es pot observar com aquells individus que perden pes tenen menys gruix cortical que la resta de participants i que quan es tornen a avaluar al cap de dos anys, no només tenen menys gruix cortical sinó que pateixen una acceleració de l’atròfia longitudinal.

Pèrdua de pes i alzheimer

Aquests resultats aporten una nova visió de la relació entre obesitat i Alzheimer en la bibliografia ja descrita fins ara concloent que la pèrdua de pes pot ser un signe relacionat amb la malaltia d’Alzheimer preclínica.

Podeu consultar els detalls de la publicació en aquest enllaç.

 

Deixa un comentari