La Unitat de Memòria de Sant Pau a l’AAIC 2018 – Chicago

La Unitat de Memòria de Sant Pau ha participat en la reunió anual Alzheimer’s Association International Conference (AAIC 2018) que ha tingut lloc a Chicago entre el 22 i el 26 de juliol de 2018. Aquest congrés, el més gran dedicat a la malaltia d’Alzheimer, reuneix investigadors de tot el món que comparteixen els seus coneixements i avenços en el camp.

A continuació enumerem les comunicacions que hem compartit en aquest congrés:

 

Daniel Alcolea – Correlation between INNOTEST and the fully automated LUMIPULSE G platform for the analysis of ß-amyloid 1-42 and total Tau

Correl·lació entre INNOTEST i la plataforma automatitzada LUMIPULSE G per l’anàlisi de ß-amiloide 1-42 i Tau total

Daniel Alcolea - AAIC 2018 Chicago

 

Laura Cervera – Identification of microRNAs from extracellular vesicles as potential biomarkers for frontotemporal dementia

Identificació de microRNAs de vesícules extracel·lulars com potencials biomarcadors de demència frontotemporal

Laura Cervera - AAIC 2018 - Chicago

 

Ignacio Illán-Gala – Challenges associated with biomarker-based classification systems for Alzheimer’s diesase

Reptes associats als sistemes de classificació basats en biomarcadors a la malaltia d’Alzheimer

Ignacio Illán-Gala - AAIC 2018 Chicago

 

Olivia Belbin – The cerebrospinal fluid profile of a synaptic protein panel across the entire Alzheimer’s disease continuum

Perfil en líquid cefaloraquidi d’un panell de proteïnes sinàptiques en el continuum de la malaltia d’Alzheimer

Olivia Belbin - AAIC 2018 Chicago

 

Victor Montal – Cortical mean diffusivity is more sensitive in frontotemporal dementia than cortical thickness

La difussivitat mitja cortical és més sensible a la demència frontotemporal que el gruix cortical

Victor Montal - AAIC 2018 Chicago

 

Maria Carmona-Iragui – Cerebrospinal fluid core biomarkers allow an accurate diagnosis of Alzheimer disease in Down syndrome

Els biomarcadors centrals en líquid cefaloraquidi permeten un diagnòstic precís de la malaltia d’Alzheimer en la síndrome de Down

Maria Carmona-Iragui - AAIC 2018 Chicago

 

Eduard Vilaplana – Early inflammation and microstructural cortical changes in familial autosomal-dominant Alzheimer’s disease

Inflamació primerenca i canvis microestructurals corticals a la malaltia d’Alzheimer familiar autosòmica dominant

Eduard Vilaplana - AAIC 2018 Chicago

 

Durant les sessions de pre-conferència de l’AAIC 2018, el Dr. Juan Fortea va ser designat Director del Programa de l’àrea d’interès professional “Síndrome de Down – Malaltia d’Alzheimer” de la International Society to Advance Alzheimer’s Research and Treatment (ISTAART).

Feu un comentari