Dimensions clíniques a l’espectre de la variant no fluent de l’afàsia progressiva primària

Dimensions clíniques a l’espectre de la variant no fluent de l’afàsia progressiva primària

El Dr. Ignacio Illán Gala és Neuròleg de la unitat de memòria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Actualment lidera el grup de recerca centrat en la “Història natural, diagnòstic i tractament de la Degeneració Lobular Frontotemporal”.

En aquest treball han intervingut altres investigadors clínics del nostre centre, com la Dra. Sara Rubio i el Doctor Miguel Santos, tots dos de la unitat de memòria. També formen part autors de la Universitat de Califòrnia San Francisco, incloent-hi la Dra. Maria Luisa Gorno-Tempini que és una de les investigadores clíniques més influents en el camp de les malalties neurodegeneratives.

Resum

L’article científic s’ha publicat a la prestigiosa revista Brain i estudia diferents síndromes neurodegeneratives que es caracteritzen per una alteració lenta i progressiva de la parla i el llenguatge: l’apràxia de la parla progressiva primària, la variant no fluent de l’afàsia progressiva primària i l’afàsia agramatical progressiva. Els pacients amb aquestes síndromes clíniques tenen problemes per articular correctament, presenten bloquejos o distorsions i de vegades cometen errors gramaticals en parlar o escriure. En el moment del diagnòstic, els símptomes solen ser lleus i sovint passen desapercebuts o es confonen amb malalties psiquiàtriques.

En aquest estudi es van incloure prop de 100 pacients reclutats a la Universitat de Califòrnia San Francisco, molts amb un diagnòstic confirmat per autòpsia. Aquest treball és rellevant perquè aconsegueix demostrar per primera vegada que aquestes síndromes que fins ara es consideraven entitats diferents formen en realitat part d’un mateix espectre de presentacions clíniques de la Degeneració Lobular Frontotemporal, que és un grup de malalties neurodegeneratives diferent de la malaltia de Alzheimer i la malaltia de Parkinson. Aquest estudi també identifica els factors que s’associen amb una progressió més ràpida, cosa que permetrà dissenyar assaigs clínics els propers anys.

A continuació es mostra una imatge generada pel programari d’intel·ligència artificial DALL-E. Aquesta peça és una metàfora visual de les troballes del nostre estudi, que reflecteix el continu clínic divers dins de l’espectre de l’afàsia primària progressiva variant no fluida. L’elecció d’un espectre de llum per representar l’espectre de les presentacions clíniques que analitzem mitjançant mètodes de machine learning.

Clinical dimensions along the nonfluent variant primary progressive aphasia spectrum

Més informació

Feu un comentari