Enriquiment de vesícules extracelul·lars derivades d’astròcits procedents de plasma

Enriquiment de vesícules extracelul·lars derivades d’astròcits procedents de plasma

Les vesicules extracelul·lars (VEs) són nanopartícules que secreten de manera natural totes les cèl·lules de l’organisme. Les VEs contenen molts components cel·lulars, com a material genètic, proteïnes i metabòlits lipídics que solen reflectir el contingut de la seva cèl·lula d’origen. Participen en una àmplia gamma de funcions actuant i transferint el seu contingut a altres cèl·lules en condicions fisiològiques i patològiques. Donat la seva petita grandària, les VEs són capaces de difondre’s a tots els fluids biològics com plasma i líquid cefalorraquidi (LCR), des d’on poden seleccionar-se en funció dels marcadors de superfície específics que expressen, reflectint amb exactitud l’ambient del teixit específic del qual procedeixen. Per tant, les VEs representen una eina de diagnosi no invasiva excel·lent, i poden considerar-se una biòpsia líquida per al descobriment de biomarcadors. Aquest tret és d’especial interès en neurologia, donades les dificultats per a estudiar els anàlits cerebrals en fluids accessibles que no siguin LCR. En aquest sentit, els astròcits han guanyat popularitat, atès que es troben en la intersecció de la comunicació *neuro-vascular, exercint funcions essencials en el cervell. En malalties neurodegeneratives, la astrocitosi reactiva pot donar lloc a un contingut vesicular alterat, facilitant la progressió de la malaltia, per la qual cosa l’anàlisi del contingut de les Veus que alliberen pot conduir al descobriment de biomarcadors.

Que s’ha fet en aquest estudi

Una limitació de l’ús d’aquestes vesícules en recerca és que hi ha una falta d’estandardització de protocols metodològics per al seu aïllament. En aquest article, es presenta un protocol detallat per a l’enriquiment de vesícules extracelul·lars derivades d’astròcits (ADEVs) a partir de plasma humà. Aquest protocol consisteix en un primer aïllament de VEs totals mitjançant precipitació per polímer, seguit d’un segon pas de inmunoprecipitació de les ADEVs.

Resultats

Aconseguim optimitzar un mètode detallat i senzill per a l’enriquiment de ADEVs a partir de plasma humà. El protocol es va validar, confirmant la presència de marcadors vesiculars i astrocitaris en la fracció ADEV, així com la ausencia de lipoproteines contaminants i verificant la seva grandària i morfologia per nanoparticle tracking analysis i cryo-microscòpia electrònica. Així mateix, es va constatar l’aplicabilitat d’aquest protocol, quantificant marcadors inflamatoris en aquestes ADEVs, en les quals es van detectar totes les citocines mesurades.

Rellevància de l’estudi

Donades les importants funcions dels astròcits, l’estudi del contingut de la ADEVs podria ser una plataforma interessant per al descobriment de biomarcadors i l’exploració de vies inflamatòries cerebrals de forma no invasiva.

Més informació

https://www.jove.com/es/t/64107/enrichment-astrocyte-derived-extracellular-vesicles-from-human

Feu un comentari