Tomografia per emissió de positrons (PET)

La tomografia per emissió de positrons (PET) és una prova d’imatge que es fa al Servei de Medicina Nuclear. S’empra per mesurar la concentració de determinades molècules al cervell.

Hi ha diferents tipus de PET:

— El PET d’amiloide mesura l’acumulació de proteïna amiloide anormal al cervell, una de les principals característiques de la malaltia d’Alzheimer.

— El PET de tau permet detectar la presència de proteïna tau anormal al cervell, la qual està relacionada amb la degeneració neuronal i la pèrdua de funcions cognitives.

— El PET-FDG és una tècnica d’imatge usada per avaluar el metabolisme de la glucosa al cervell, revelant aspectes del seu funcionament. En la malaltia d’Alzheimer s’ha observat una reducció del metabolisme de la glucosa en zones específiques del cervell.


Pruebas complementarias_resonancia magnetica

Ressonància magnètica


Pruebas complementarias_puncion lumbar

Punció lumbar


Pruebas complementarias_encefalograma

Electroencefalograma