Punció lumbar

La punció lumbar es realitza per estudiar el líquid cefalorraquidi, el fluid que envolta el cervell i la medul·la espinal. Analitzant les seves proteïnes podem comprendre millor els processos biològics que ocorren en algunes malalties neurodegeneratives.

Es du a terme mitjançant la introducció d’una agulla a la zona lumbar, que és el lloc més segur per dur-lo a terme, ja que queda per sota de l’extrem final de la medul·la espinal i no existeix risc de danyar-la.

Sovint, s’utilitza un anestèsic local abans de la punció i, d’aquesta manera, es redueixen al mínim les molèsties del procediment.


Pruebas complementarias_resonancia magnetica

Ressonància magnètica


Pruebas complementarias_PET

PET


Pruebas complementarias_encefalograma

Electroencefalograma