Tau oligomèrica sinàptica en la malaltia de l’Alzheimer – Un possible culpable de la propagació de la patologia tau a través del cervell

Tau oligomèrica sinàptica en la malaltia de l’Alzheimer – Un  possible culpable de la propagació de la patología tau a través del cervell

Synaptic Tau Oligomers in Alzheimer's Disease - A Possible Culprit in the Spread of Tau Pathology throughout the Brain

 

 

La malaltia d el’Alzheimer està considerada una de las causes més comuns de demència en persones grans. De las característiques neuropatològiques de la malaltia de l’Alzheimer (MA), la pèrdua de sinapsis és el principal correlat del deteriorament cognitiu i la progressió de la patologia tau en el cervell de la MA.

Un estudi conjunt entre la Unitat de Memòria, el grup liderat per la Prof. Tara Spires-Jones de la Universitat d’Edimburg i el grup liderat per la Dra. Sílvia Pujals del IQAQ-CSIC s’ha publicat a la revista Neuron. Aquest estudi ha permès determinar coneixements claus sobre la propagació de proteïnes perjudicials que s’acumulen en el cervell de les persones amb la malaltia d’Alzheimer.

Que hem fet en aquest estudi?

En aquest estudi es van examinar més d’un milió de sinapsis en mostres de diferents regions del cervell de 42 donants utilitzant una combinació de tècniques de microscòpia de superresolució novadores que permeten visualitzar les proteïnes dins de les sinapsis individuals

Resultats principals

En aquest treball s’ha descobert que petits cúmuls de la proteïna tau, coneguts com a oligòmers de tau, es troben dins de les sinapsis en persones que van morir d’Alzheimer. Es van observar oligòmers tau en ambdós costats de la sinapsi, des de la cèl·lula cerebral que envia senyals fins a la cèl·lula cerebral que rep senyals. Aquest estudi indica que les sinapsis tenen la capacitat de transmetre formes tòxiques de la proteïna tau d’una part del cervell a una altra.

Aquests descobriments reforcen que aturar la propagació de la tau tòxica és una estratègia prometedora per tractar la malaltia.

Més informació

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627323003057

 

Feu un comentari