La proteïna precursora de l’amiloide βCTF s’acumula a les sinapsis formes esporàdiques i genètiques de la malaltia d’Alzheimer

La proteïna precursora de l’amiloide βCTF s’acumula a les sinapsis formes esporàdiques i genètiques de la malaltia d’Alzheimer

Les principals característiques patològiques que s’observen en un cervell amb Malaltia d’Alzheimer (MA) són l’acumulació dels pèptids β-amiloide (Aβ) en forma de plaques i l’agregació de la proteïna tau fosforilada. La proteïna precursora d’amiloide (APP) pot ser processada mitjançant la via amiloidogènica i la via no amiloidogènica. A partir de la via amiloidogènica, APP és tallada a partir de l’acció de la β-secretasa generant un fragment β-C-terminal (βCTF). Posteriorment, la γ-secretasa talla aquest βCTF i allibera els pèptids Aβ generant les plaques amiloides.

Què s’ha fet en aquest estudi i quins són els resultats principals?

Mitjançant Array Tomography s’ha descrit, en teixit cerebral humà, que la proteïna APP es troba localitzada en la sinapsi i que forma un patró neurític en els casos amb MA autosòmica dominant i en síndrome de Down.

Per altra banda, en sinaptosomes aïllats de teixit post mortem de persones amb MA esporàdica, familiar, persones amb síndrome de Down s’ha descrit que hi ha un augment de l’acumulació d’aquests fragments βCTF en la sinapsi en la forma esporàdica i en les formes genètiques (MA autosòmica dominant i síndrome de Down) de la malaltia respecte als pacients controls sans.

Rellevància de l’estudi

Els resultats d’aquest estudi amplien les dades sobre la rellevància d’aquests fragments βCTF com a components patològics de les formes esporàdiques i genètiques de la MA. L’evidència de l’acumulació tòxica d’aquests fragments podrien avalar noves investigacions dirigides a aquest fragment com a target terapèutic.

Més informació

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36702749/ 

Feu un comentari