Recerca translacional

La naturalesa multidisciplinar de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau ha afavorit el desenvolupament de diverses línies de recerca translacional amb l’objectiu de superar els límits existents entre la clínica i el laboratori. Molts dels resultats d’aquestes línies de recerca tenen una traducció immediata a la pràctica clínica.

Biomarcadors

Biomarcadors - Sant Pau Memory Unit - Recerca traslacional Alzheimer - Barcelona

Aquesta línia se centra en trobar i descriure nous marcadors biològics amb potencial utilitat en l’avaluació diagnòstica i pronòstica dels pacients amb malaltia d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, com la demència frontotemporal o la malaltia amb cossos de Lewy. Els marcadors bioquímics poden ser mesurats en diferents fluids biològics com el plasma, el sèrum o el líquid cefal·loraquidi, i el seu estudi ha permès millorar el diagnòstic d’aquests pacients i avaluar les relacions existents entre diferents vies patofisiològiques a les malalties neurodegeneratives, tant a les fases clíniques com preclíniques. La cohort SPIN (Sant Pau Initiative on Neurodegeneration) ha estat clau en els estudis de biomarcadors. També estem treballant en la cerca de nous marcadors sinàptics a la malaltia d’Alzheimer i la demència frontotemporal amb diversos projectos finançats.

Des de l’inici de la línia de recerca translacional de biomarcadors, el grup de la Unitat de Memòria de l’Hospital de Sant Pau s’ha convertit en un referent en aquest camp, liderant nombrosos projectes nacionals i internacionals.

Bases mol·leculars de les malalties neurodegeneratives

Bases Mol·leculars - Sant Pau Memory Unit - Recerca traslacional Alzheimer - Barcelona

L’objectiu d’aquesta línia és entendre quins són els canvis inicials de les malalties neurodegeneratives mitjançant l’estudi de mostres de teixit cerebral de pacients amb malaltia d’Alzheimer i altres demències. En els ultims anys el grup s’ha centrat en la recerca del dany sinàptic a les malalties neurodegeneratives mitjançant tècniques bioquímiques o de microscopia. L’ús de novedoses i sofisticades tècniques, com l’Array Tomography Microscopy, disponible a pocs centres al món, està impulsant importants avenços en aquesta línia.

Bases Mol·leculars - Sant Pau Memory Unit - Recerca traslacional Alzheimer - Barcelona