Martí Colom Cadena - Sant Pau Memory Unit - Alzheimer Research - Barcelona

Martí Colom

Martí Colom Cadena El Martí Colom Cadena es va llicenciar en Biologia a la Universitat Pompeu Fabra i va obtenir el màster en Biomedicina per la mateixa universitat. Des del 2011 desenvolupa els estudis de doctorat investigant en malalties neurodegeneratives la relació entre proteïnes patològiques des d’una òptica neuropatològica, tant a nivell de regions cerebrals com a nivell sinàptic. Ha investigat en grups relacionats amb malalties neurodegeneratives en estades al Trinnity College de Dublin, a Irlanda, i la University of Edinburgh, a Regne Unit. El seu principal objectiu científic és l’estudi en teixit cerebral humà de les malalties neurodegeneratives, en especial les malalties amb cossos de Lewy, mitjançant tècniques de microscòpia tradicional i avançada.