Manuel Cabezas

Manuel Cabezas Torres

Manuel Cabezas Torres va finalitzar els seus estudis d’infermeria el 1990 a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Posteriorment, va cursar els estudis de postgrau en infermeria perioperatòria.
Té més de 30 anys d’experiència en la professió i en l’atenció a pacients amb malalties neurodegeneratives en l’àmbit hospitalari.
Actualment treballa a consultes externes de Neurologia. És el responsable de la realització de EEG, realitza visites educacionals a pacients i familiars amb diagnòstic de demència, gestiona l’atenció telefònica a pacients amb patologia neurològica i és el coordinador infermer del comitè de pacients amb ELA de l’hospital.